University of Texas i Arlington, docent i civilingenjör, tilldelade 946 000 $ från Texas Department of Transportation för att ta itu med personalutvecklingsbehov samt virtuell verklighet och annan teknik som kan bidra till att skapa säkrare arbetsmiljöer.

“Målet är att skapa verkliga scenariosimuleringar innan man går in i dessa arbetsområden”, säger Sharreh “Sherry” Karamanshachi. ”Projektet syftar till att förhindra eller minska byggarbetsolyckor på grund av mänskliga fel och att förbättra säkerheten för fältingenjörer, projektledare och inspektörer. Virtuell verklighet kommer att ge en realistisk upplevelse för ingenjörer innan de går in i fältarbetsområden.”

Kermanshachi har vunnit ett flertal stipendier och utmärkelser vid UT Arlington, inklusive Rosa Parks Diversity Leadership Award; Mark Hasso, Årets lärare; Women in Technology Award från Dallas Business Journal; American Society of Civil Engineers Professional Service Award; och Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award.

Förutom att handleda ett flertal postdoktorer, doktorander och masterstudenter är Karamanshachi medlem av redaktionen för Record Transportation Research Journal och ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction. Han har publicerat mer än 150 böcker, tidskriftsartiklar, konferensartiklar och forskningsrapporter och varit panelmedlem i ett flertal forskningsprojekt finansierade av National Academies of Sciences, Engineering and Medicine och US Department of Transportation.

Ali Abolmali, UT Arlington-president och professor i civilingenjör, sa att Karamanshachis framgångar med att säkra varaktiga statliga och federala anslag med nationell påverkan visade dessa myndigheters förtroende för sin forskning.

“Deras projekt speglar forskningen här och nu,” sa han. ”Det här projektet har potential att rädda liv.

AAAS och Eurek Alert! EurekAlert ansvarar inte för riktigheten av något pressmeddelande som publiceras! För användning av all information av bidragande enheter eller via EurekAlert-systemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *